12 kwietnia br. uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach. Było to doniosłe i ważne wydarzenie oczekiwane przez dzieci, gdyż ze względu na reżim sanitarny wynikający z pandemii przez dwa lata nie było możliwe spotkanie całej społeczności szkolnej w takiej formie. Na szczęście wszystko wróciło na właściwe tory i oby tak pozostało. Dla większości rodziców udział ich pociech w rekolekcjach, przystąpienie do sakramentu pokuty, wspólna Msza św. mają znaczenie w wychowaniu chrześcijańskim i praktykowaniu wiary w Boga. Dla szkoły czynnik religijny także stanowi ważny element wychowawczy  spójny z wartościami pielęgnowanymi w rodzinach uczniów.  Pod hasłem "Pomogę Ci, Jezu, nieść krzyż" w pobliskim lesie na wyznaczonym odcinku odbyliśmy Drogę Krzyżową. Dzieci wraz z nauczycielami i wychowawcami sprawującymi opiekę dzielnie szli niełatwą trasą. Dla najmłodszych uczestników leśne drogi czasami piaszczyste lub z innymi przeszkodami stanowiły duże wyzwanie. Wszyscy pokonywali  je w ciszy, skupieniu i modlitwie. Na czele pielgrzymki  starsi uczniowie w asyście ze światłem nieśli krzyż. Młodsi z dumą i powagą prezentowali w wyznaczonych numerami miejscach obrazy 14 stacji drogi krzyżowej. Modlitwie przewodniczył ks. Wojciech. Trud drogi ofiarowaliśmy w intencji nas samych, abyśmy potrafili stawać się lepszymi ludźmi. Rozważania były wnikliwym rachunkiem sumienia przygotowującym do sakramentu pokuty, co nastąpiło w szkole, w drugiej części rekolekcji. Po spowiedzi uczestniczyliśmy we Mszy św. Modliliśmy się w intencji wspólnoty szkolnej i za nasze rodziny.  Oprawę liturgiczną - czytanie i modlitwę wiernych - przygotowało Koło Biblijne. Schola dziewcząt wzbogaciła liturgię pięknym śpiewem, w który z entuzjazmem włączali się wszyscy uczestnicy Eucharystii. W homilii ksiądz celebrans dał wskazówki, jak być człowiekiem dobrym, pełnym empatii i wzajemnej życzliwości. Na pochwałę zasługuje zachowanie uczniów podczas całego przebiegu rekolekcji. Wspólnota modlitwy trwała w skupieniu, powadze, ale i radości dzieci Bożych. Mamy nadzieję, że łaska Boża zadziała i w szkolnej codzienności będziemy świadczyć sobie więcej szacunku i dobra. Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom, którzy byli ze swoimi uczniami sprawując opiekę nad nimi podczas zajęć oraz wszystkim osobom, które służąc pomocą przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia szkolnych rekolekcji wielkopostnych . 

foto b