W naszej placówce obchody tego dnia odbyły się 31 marca. Na znak solidarności z osobami zmagającymi się z autyzmem wszyscy uczniowie, nauczyciele ZPEWiR w Stemplewie ubrali się na niebiesko. Dzień rozpoczął się od apelu informacyjnego oraz zajęć tematycznych pt. „Obudź zmysły”. Kolejno uczniowie uczestniczyli w warsztatach, gdzie doświadczali rożnymi zmysłami otaczającej rzeczywistości. Zajęcia miały na celu pobudzić zmysły, ale i rozwijać empatię wobec osób ze spektrum autyzmu oraz  wielu sytuacji, z jakimi się borykają. Podsumowaniem dnia było stworzenie plakatów pt. „Bądź niebieski dla autyzmu”, które stworzyły piękną galerię wrażliwości. Włączając się w obchody tego dnia staraliśmy się przyczynić do zmiany postrzegania osób ze spektrum autyzmu, jak również dać możliwość wielozmysłowego doświadczania otaczającego świata.

foto b