Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie ZPEWiR w Stemplewie

Informujemy, iż po analizie bieżącej sytuacji w placówce ZPEWiR podjęliśmy decyzję o powrocie do nauczania stacjonarnego dla wszystkich oddziałów SOSW i MOS od najbliższego poniedziałku, tj. 7 lutego 2022 r.

Zapraszamy do szkoły wszystkie dzieci, które są zdrowe oraz nie są objęte kwarantanną. Dowozy oraz praca internatu zorganizowane będą wg planu obowiązującego przed zawieszeniem zajęć. 

Prosimy o stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego.

Dyrekcja ZPEWIR w Stemplewie