Szanowni Rodzice, Pracownicy, Uczniowie ZPEWIR w Stemplewie!

Informujemy, iż po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łęczycy  z dnia 18.11.2021 r oraz decyzji organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatu Łęczyckiego w dniach 22-28.11.2021r. przechodzimy na nauczanie zdalne w szkołach ZPEWiR w Stemplewie.  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w SOSW w Stemplewie – praca zdalna dla wszystkich oddziałów do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w MOS w Stemplewie – praca zdalna dla wszystkich oddziałów do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Stemplewie – praca zdalna do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Stacjonarnie na dotychczasowych zasadach działają:

Przedszkole – praca stacjonarna w reżimie sanitarnym – dowozy i żywienie we własnym zakresie organizują rodzice.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze realizowane stacjonarnie na doczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

O wszystkich decyzjach będziemy niezwłocznie informować za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, dziennika elektronicznego oraz przez sekretariat placówki. Życzymy wszystkim zdrowia.

  

Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie