Każde zakończenie roku szkolnego jest chwilą radosną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przyszedł czas zasłużonego wypoczynku po 10 miesiącach wytężonej pracy w trudnych warunkach covidowych, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, mierzenia się z rehabilitacją. Nim jednak uczniowie ruszą na wymarzone wakacje ostatni raz w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek i złożone zostaną wzajemne podziękowania za współpracę i trud włożony w edukację, wychowanie, opiekę i rehabilitację. Pracownicy w placówce są ważnym ogniwem procesu edukacyjnego dzieci zarówno pedagogiczni jak i adminstracyjno-obsługowi. Dlatego w tym dniu nie może zabraknąć szczególnych wyrazów wdzięczności za ich codzienną pracę.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację.

Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z uczniów ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie wnętrz uczniowskich. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia!

Składamy  również serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, a w szczególności Radzie Rodziców i oddziałowym Radom Rodziców za współpracę, pomoc organizacyjną, za inicjatywę i aktywne działanie na rzecz naszych Uczniów i całej szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców uczniów klas ostatnich, którzy kończą swoją współpracę, trwającą często wiele lat.

Dziękujemy bardzo za Waszą życzliwość, wsparcie i ogromne zaangażowanie w życie placówki stemplewskiej. 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku dającego siły do sprostania wyzwaniom, jakie pojawią się w następnym roku szkolnym. Życzymy wspaniałych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

Stemplew 2021.06.25

Dyrekcja ZPEWIR w Stemplewie

Andrzej Zielonka

Dominika Jankowska

Piotr Wawrzyniak