Informujemy, że ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w dniu 25 CZERWCA 2021 r. (piątek) 

będzie wyglądało następująco:

 

Rozdanie dyplomów przedszkolakom, świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły uczniom przez wychowawców oddziałów odbędzie się  na sali gimnastycznej  w ustalonych godzinach z zachowaniem środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Rodzice przyjeżdżają z dziećmi na wyznaczoną godzinę, wchodzą do sali gimnastycznej bocznym wejściem od strony placu apelowego. Zależy nam, aby ograniczyć do minimum przemieszczanie się rodziców po budynku szkoły. Prosimy, aby wszyscy zasłonili usta  i nos maseczką. Przy wejściu do sali będzie mierzona temperatura wszystkim wchodzącym, a także przygotowane stanowisko do dezynfekcji rąk. Po odebraniu świadectw uczniowie wraz z rodzicami wracają do domów. Uczniowie przebywający w internacie będą mieli zapewnioną opiekę do godz. 20.00. 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W ZPEWIR W STEMPLEWIE

Godzina

Klasa

Miejsce

9.00-9.20

Przedszkole I, II, III (wych. B. Starzyńska, A. Barańska, J. Zgoda)

SALA GIMNASTYCZNA

wejście od strony placu apelowego, od zabytkowej bramy

9.20 - 9.40

SP nr 1 w SOSW

I-IV-V-VI-VII L (wych. A. Radoszewska

9.40 – 9.55

SP nr 1 w SOSW

I-II ZET (wych. M. Kaliszka)

9.55 - 10.10

SP nr 1 w SOSW

III  ZET  (wych. K. Zarzycka)

10.10 – 10.25

IV-V-VI ZET A (wych. M. Zielonka)

10.25 - 10.40

SP nr 1 w SOSW

V-VII-VIII ZET A (wych. G. Kałużna)

10.40 - 10.55

SP nr 1 w SOSW

VI ZET (wych. K. Wyrzykowska)

10.55 - 11.10

SP nr 1 w SOSW

VI-VII-VIII ZET (wych. M. Kubiak)

11.10-11.25

SPP w SOSW

I-III (wych. J. Wawrzyniak)

11.25 - 11.40

SPP A w SOSW

I-III  (wych. E. Krawczyk)

11.40 – 12.00

SP nr 2 w MOS

I-II-III-IV (wych. H. Matusiak)

SALA GIMNASTYCZNA

wejście od strony placu apelowego, od zabytkowej bramy

12.00 – 12.20

SP nr 2 w MOS

V-VI (wych. J. Kośla)

12.20 – 12.40

SP nr 2 w MOS

VII-VIII (wych P. Łukasiewicz)

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 28.06- 02.07.2021w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel.63 288-11-06 lub 63 288-11-07.

Odbiór pozostawionych rzeczy w internacie po odbiorze świadectwa po uzgodnieniu z wychowawcą grupy internackiej.

UWAGA!!!
Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEiN oraz GIS w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Dyrektor ZPEWIR  w Stemplewie

Andrzej Zielonka