Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Przedszkole Specjalne oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w ZPEWiR w Stemplewie nadal pracują stacjonarnie - zajęcia odbywają się na miejscu w budynku szkoły.

Dyrekcja ZPEWIR w Stemplewie