Szanowni Rodzice uczniów I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Stemplewie

W związku z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 502) informujemy, iż od 22 marca (poniedziałek) do 31 marca włącznie (środa) zajęcia dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w SOSW w Stemplewie realizowane będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz z projektów RPO i PFRON mogą być realizowane na miejscu w szkole po wcześniejszym umówieniu.

Dzieciom, które nie mają możliwości korzystania w domu z technologii informacyjno-komunikacyjnej lub ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą korzystać z kształcenia na odległość szkoła zapewni pomoc na miejscu. W tej sprawie proszę kontaktować się z wychowawcami oddziałów.

Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie