Plan pracy - edukacja patriotyczna

na rok szkolny 2019/2020

Cele zgodne ze Statutem ZPEWIR w Stemplewie:

- ustawiczne kształtowanie w młodym pokoleniu patriotyzmu, postaw obywatelskich i społecznych

- poznawanie historii Polski, podnoszenie świadomości narodowej, budowanie wspólnoty

- pielęgnowanie tradycji i zwyczajów ojczystych poprzez wspólne świętowanie

- wychowanie do odpowiedzialności za siebie, za innych, za Ojczyznę

L.P

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

Odpowiedzialny

1.

Opracowanie planu działań całorocznych związanych z edukacją patriotyczną

Wrzesień

B. Maciejewska

Poznawanie historii Polski poprzez pielęgnowanie w różny sposób pamięci o ważnych dla Polaków rocznicach i świętach narodowych.

2.

Godziny wychowawcze i lekcje przedmiotowe (historia, WOS, j. polski), pogadanki internackie poświęcone tematyce patriotycznej, a szczególnie rocznicom ważnych wydarzeń historycznych

Wrzesień – czerwiec

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

wychowawcy grup internackich

3.

Wycieczki, rajdy piesze, rowerowe o charakterze historycznym i krajoznawczo – turystycznym

Wrzesień – czerwiec

Osoby odpowiedzialne za organizacje wycieczek

4.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej -

wycieczka historyczna do Kutna dla klas VIII SOSW i MOS - Muzeum Bitwy nad Bzurą

Wrzesień

P. Łukasiewicz

5.

Akademia z okazji Święta Niepodległości Polski - inscenizacja, prezentacja multimedialna, wystawa tematyczna

Listopad

B. Maciejewska,

P. Łukasiewicz, nauczyciele współdziałający

6.

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych - projekcja filmu "Inka 1946", wystawa tematyczna

Marzec

B. Maciejewska,

P. Łukasiewicz

7.

Pamięć o Zbrodni Katyńskiej - wycieczka na Plac Dębów Katyńskich w Uniejowie, projekcja filmu "Katyń", wystawa tematyczna

Kwiecień

P. Łukasiewicz,

B. Maciejewska

8.

Dzień Papieski - z okazji Roku 2020 poświeconego Papieżowi Janowi Pawłowi II z racji 100. rocznicy jego urodzin - prezentacja multimedialna, warsztaty tematyczne, film, modlitwa

Maj

B. Maciejewska,

P. Łukasiewicz,

x. W. Flasiński

Zachęcanie uczniów do aktywności społecznej, obywatelskiej.

9.

Międzyszkolny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

Listopad

P. Łukasiewicz,

B. Maciejewska,

Hufiec ZHP Uniejów

10.

II Szkolny Konkurs Recytatorski

"Wiersze o Polsce"

Maj

Piotr Łukasiewicz, nauczyciele j. polskiego (M. Nockowska-Bernardziak, B. Boniecka-Wincenciak, K. Kosiorek)

11.

Udział uczniów w akcjach charytatywnych, woluntariacie, konkursach, zawodach, występach artystycznych, działaniach na rzecz szkoły i środowiska

Wrzesień – czerwiec

Nauczyciele, wychowawcy internatu odpowiedzialni za poszczególne imprezy

12.

Propagowanie w prasie i Internecie działań patriotycznych, obywatelskich i społecznych uczniów (bodziec wzmacniający ich działania).

Wrzesień – czerwiec

Autorzy artykułów tematycznych w "Naszej Gazecie" i na stronach internetowych

Kształtowanie właściwych postaw, zachowań, szacunku do symboli narodowych.

13.

Udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach szkolnych, śpiewanie hymnu państwowego, szacunek do barw narodowych

Wrzesień – czerwiec

Opiekunowie SU, wszyscy nauczyciele i wychowawcy

14.

Reprezentowanie szkoły przez poczet sztandarowy podczas uroczystości zewnętrznych

Wrzesień – czerwiec

Opiekunowie SU

Pielęgnowanie polskich tradycji poprzez wspólne świętowanie.

15.

Kultywowanie pamięci o zmarłych - dbanie o wybrane mogiły na pobliskich cmentarzach

Wrzesień – czerwiec

Osoby odpowiedzialne

(KB, SU SOSW)

16.

Organizowanie imprez mających na celu pielęgnowanie zwyczajów chrześcijańskich - wigilia św. Andrzeja, wigilia Bożego Narodzenia, wizyta kolędowa w placówce, rekolekcje wielkopostne, śniadanie wielkanocne

Wrzesień – czerwiec

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprez

Wychowanie do patriotyzmu, kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych

w działalności organizacji szkolnych.

Edukacja

czytelniczo medialna

1. Narodowe czytanie 2019

2. Dzień Patrona

Wrzesień

B. Boniecka-Wincenciak

M. Nockowska-Bernardziak

Klub Naszej Ziemi "Gejzer"

1. Sprzątanie Świata - dbanie o środowisko, segregacja śmieci

Wrzesień

M. Cebulska

Drużyna Harcerska "NS"

1. Start Harcerski w Uniejowie

2. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej w ZPEWIR

3. Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP

4. Opieka nad obeliskiem poświęconym M. Konopnickiej w Gusinie (patronka hufca ZHP)

Październik

Kwiecień

Maj

Wrzesień – czerwiec

Instruktorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie imprez

TKM "Przystań"

1. Inscenizacja na Święto Niepodległości Polski

2. Pomoc w przygotowaniu Dnia Papieskiego

Listopad

Maj

J. Wawrzyniak

Koło Biblijne

1. Pamięć o Papieżu Janie Pawle II w 41. rocznicę wyboru i 15. rocznicę śmierci - złożenie kwiatów, zapalenie znicza, modlitwa na miejscu pamięci

2.Porządkowanie grobu zmarłego wychowanka(przed uroczystością Wszystkich Świętych i okazjonalnie) oraz poległych żołnierzy na cmentarzu w Wieleninie

3.Współorganizacja akademii na Święto Niepodległości Polski i

"Międzyszkolnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej".

4.Współorganizacja Wigilii szkolnej - inscenizacja i część modlitewna

5. Przygotowanie wizyty kolędowej kapłana w szkole

6. Rekolekcje wielkopostne - przygotowanie liturgii Mszy św.

7. Dzień Papieski - przygotowanie warsztatów tematycznych

Październik, kwiecień

Październik, czerwiec

Listopad

Grudzień

Styczeń

Kwiecień

Maj

B. Maciejewska

Uczniowski Klub Sportowy

1. Mityng w biegach przełajowych im. Janusza Kusocińskiego w Stemplewie

2. Rajd rowerowy do niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

3. Konkurs plastyczny "Sportowy bohater okresu wojny - mjr Hubal"

Wrzesień

Październik

Listopad

H. Matusiak

M. Piszczałkowski

Samorząd Uczniowski SOSW

1. Przygotowanie gazetek okolicznościowych - DEN, 3 Maja

2. Zbiórka pienięźna na zakup kwiatów na grób zmarłego wychowanka

3. Opieka nad pocztem sztandarowym

4. Udział przedstawicieli SU w Forum Samorządów Uczniowskich

Październik, maj

Październik

Wrzesień - czerwiec

Maj

J. Cichomska,

M. Lewandowska, Szymkowska

Samorząd Uczniowski

MOS

1. Przygotowanie gazetek tematycznych z okazji świąt narodowych i innych

2. Wycieczki

3. Udział przedstawicieli SU w Forum Samorządów Uczniowskich

4. Przygotowanie apeli okolicznościowych

Wrzesień - czerwiec

Maj

Wrzesień – czerwiec

E. Kolasa, M. Nockowska-Bernardziak

Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze

"Lokomotywa"

1. Rajdy rowerowe i piesze do miejsc pamięci narodowej w bliskiej okolicy

Październik, kwiecień

J. Kośla

Szkolny Klub Rowerowy

1. Wycieczka rowerowa do Czekaja k. Uniejowa na miejsce straceń ludności cywilnej podczas II wojny światowej

2. Wycieczka rowerowa do Gusina - miejsca upamiętniającego M. Konopnicką

Wrzesień

Październik

W. Lalek, A. Gabrysiak, M. Bryła

Internat

1. Przygotowanie gazetek tematycznych z okazji świąt narodowych i innych

2. Wykonywanie kokard narodowych na Święto Niepodległości Polski i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3. Pogadanki okolicznościowe o wydarzeniach historycznych

Wrzesień - czerwiec

Listopad, maj

Wrzesień – czerwiec

Wychowawcy grup internackich