Informacja dla rodziców/opiekunów kandydatów do szkoły

Szanowni Państwo. Rodzice/opiekunowie Po uzyskaniu  informacji o przyjęciu dziecka  na rok szkolny 2024/2025 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie należy podjąć następujące działania: Rodzice/opiekunowie składają podanie o przyjęcie do placówki do Dyrektora MOS