eLegitymacje

Legitymacje szkolne mogą być wydawane w dotychczasowej formie tylko do 12.07.2024 r. Po tej dacie każda nowowydana legitymacja ma mieć format karty plastikowej – dotychczas nazywanej e-legitymacją. Warunki i tryb wydawania oraz wzory e-legitymacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Jak wyrobić eLegitymację szkolną?

Aby posiadać eLegitymację niezbędne jest dostarczenie do szkoły swojego zdjęcia legitymacyjnego w formie pliku JPG:

 • na specjalny adres mailowy legitymacja@zpewirstemplew.pl – tylko w przypadku nowych uczniów nie posiadających jeszcze konta w Dzienniku Vulcan;
 • przez Dziennik Vulcan - zdjęcia rodzice mogą wygodnie przesłać przez Witrynę rodzica/ucznia

Należy także podać powód ubiegania się o wydanie legitymacji.

Plik JPG ze zdjęciem powinien spełniać poniższe wymagania:

 • zdjęcie przedstawia twarz ucznia na wprost, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
 • jednolite, gładkie, jasne tło,
 • dobra ostrość i naturalne kolory twarzy,
 • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 procent fotografii,
 • widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • rozmiar minimalny: 354 x 496 pikseli lub proporcjonalnie większy
 • plik zapisany z rozszerzeniem JPG (nie PDF),
 • nazwa pliku ze zdjęciem według schematu: nazwisko-imię-klasa-szkoła (SOSW, MOS, SPP),
  np. królewicz-kazimierz-1-SOSW

UWAGA! W przypadku innej nazwy pliku zdjęcie nie zostanie rozpoznane przez program generujący legitymacje i może to znacznie wydłużyć czas oczekiwania na legitymację.
Wykonując zdjęcie legitymacyjne w zakładzie fotograficznym najlepiej od razu poprosić fotografa o plik JPG.

Czas oczekiwania na eLegitymację

Legitymacje dla nowych uczniów będą wydawane we wrześniu.