Rozwija w dziecku cechy psychomotoryczne, poprawia kondycję fizyczną, wzmacnia organizm i kształtuje prawidłową postawę. Stosowana w wieku przedszkolnym ma na celu dostarczanie dzieciom i młodzieży bodźców rozwojowych, wyrabianie naturalnych ruchów i ich poprawności, korygowanie dysproporcji rozwojowych, ogólny rozwój, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy.

202012210812222020122108105020201221080519202012210803242020122108083620201221080421

Głównym zadaniem rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzanie ciekawości muzycznej, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec. Zajęcia rytmiczne posiadają formę zabawy. U dzieci nie wprowadza się terminologii muzycznej oprócz dźwięku oraz ruchu. Aktywność ruchowa dzieci w czasie zajęć z rytmiki eliminuje konieczność opisu słownego muzyki, po prostu to, co czują i słyszą, pokazują ruchem. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu. Zajęcia rytmiki mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Rozwijają emocjonalną i uczuciową sferę osobowości dziecka, kształcą wrażliwość muzyczną, ułatwiają dzieciom poznawanie otaczającą je rzeczywistość. Mają również wpływ na rozwój myślenia, mowy, wyobraźni oraz aktywności i inicjatywy. Ponad to, poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Rytmika sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.  

b14953e5-52de-4e94-9e4e-5b080831f4b658985361-d572-4017-86c9-eac8650020c292887e7b-1f3a-49df-83dd-b51428cd952501bc52a0-b7f8-4d6a-bf84-c117f25f37ed327cec17-8be9-4bd6-98f4-dd395405327c

Hipoterapia - zespół działań mających na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Hipoterapia to metoda gimnastyki leczniczej na bazie neurofizjologii z udziałem konia. 
Jest to metoda zalecana przez lekarza, wykonywana zaś przez posiadającego stosowne kwalifikacje terapeutę - specjalistę gimnastyki leczniczej, na specjalnie przygotowanych do tego celu koniach. 
Metoda ta cieszy się coraz większym uznawaniem wśród specjalistów różnych dziedzin, a przede wszystkim samych pacjentów korzystających z możliwości obcowania z koniem. Hipoterapia najczęściej jest wykorzystywana w usprawnianiu pacjentów z: 
mózgowym porażeniem dziecięcym, 
stwardnieniem rozsianym, 
wadami postawy, 
upośledzeniem umysłowym, 
autyzmem dziecięcym, 
uszkodzeniami analizatorów (wzroku, słuchu, nadwrażliwości dotykowej), 
zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzeniami zachowania) 
niedostosowaniem społecznym 
IMG20200709100945754d7a9d-26a1-4a47-905c-2df0d12b2d642020102213552220201020140214