Plan zajęć od 10.06.2020r.

Prowadzący

Termin zajęć

Marta Gawron

(zaj. muzyczno-rytmiczne)

Czwartek 7.50-8.50

Piątek 7.50-8.50

Sobota 8.00-9.00

Maciej Piszczałkowski

(terapia ruchowa)

Poniedziałek 7.50-8.50

Środa 14.30-15.30

Sobota 11.00-12.00

Bogumił Zielonka

(felinoterapia)

Wtorek 15.00 -16.00

Sobota  10.00-12.00

Środa 7.50 – 8.50

Sobota 12.00-13.00

P. Gawron

(klocki LEGO)

Poniedziałek 14.30 – 15.30

Sobota 9.00 – 10.00

Czwartek 15.00 – 16.00

M. Zielonka

(klocki LEGO)

Poniedziałek 15.00–16.00

Sobota 10.00-12.00

Poniedziałek 14.00 – 15.00

Sobota 12.00-13.00

B. Boniecka - Wincenciak

(multimedialny świat przedszkolaka)

Poniedziałek 14.30 – 15.00

Czwartek 15.30 – 16.00

Wtorek 14.30 – 15.00

Sobota 13.00-14.00

Wtorek 15.30 – 16.00

B. Boniecka - Wincenciak (zastępstwo za D. Hync)

(multimedialny świat przedszkolaka)

Wtorek 15.00-15.30

Czwartek 15.00-15.30

 Poniedziałek 15.00-15.30

 Poniedziałek 14.00-14.30

 Poniedziałek 15.30-16.00

 Sobota 14.00-15.00

A. Dulas

(terapia Montessori)

Środa 14.00 – 15.00

Środa 15.30 – 16.30

S. Łagodzińska - Włodarczyk

(neuroplastyka)

Poniedziałek 14.00 – 15.00

Sobota 9.00-10.00

Środa 14.00 – 15.00

Sobota 10.00-11.00

E. Łukasiewicz

(terapia pedagogiczna)

Wtorek 14.00 – 15.00

Sobota 10.00-11.00

Środa 7.50 – 8.50

Sobota 9.00-10.00

D. Jankowska

(glottodydaktyka)

Wtorek 14.00 – 15.00

Sobota 11.00-13.00

Poniedziałek 14.00-14.30

Środa 14.00 – 14.30

Sobota 9.00-10.00

B. Starzyńska

(zaj. indywidualne korekcyjno-kompensacyjne)

Czwartek 14.00 – 15.00

Sobota 13.00-14.00

Piątek 7.50 – 8.50

Sobota 12.00-13.00

K. Zarzycka

(zaj. indywidualne korekcyjno-kompensacyjne)

Piątek 14.00 – 15.00

Sobota 13.00-14.00

Środa 7.50 – 8.50

Sobota 12.00-13.00

A. Barańska

(zaj. indywidualne korekcyjno-kompensacyjne)

Czwartek 14.00-15.00

Sobota 13.00-15.00

Poniedziałek 7.50 – 8.50

Sobota 11.00-13.00

J. Zgoda

(zaj. indywidualne korekcyjno-kompensacyjne)

Poniedziałek 7.50 – 8.50

Sobota 12.00-13.00

Środa 7.50 – 8.50

Sobota 10.00-12.00