Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość – kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

zad1

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Dzieci poznają fakty dotyczące ery kolonizacji. Tym razem uczymy się o Australii, jej historii przed i po kolonizacji przez Wielką Brytanię. Uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia historyczne tego kontynentu, jego położenie na mapie świata i różnice językowe między angielskim brytyjskim, a angielskim australijskim. 

zad2

Zajęcia wyrównawcze z przyrody, chemii, fizyki i matematyki – kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych

Celem dodatkowych zajęć z chemii było rozwijanie przez uczniów najważniejszych umiejętności i postaw, niezbędnych w dalszej edukacji, takich jak: aktywność i samodzielność, twórcze i krytyczne myślenie, ciekawość poznawcza, współpraca w zespole. Program zajęć zakładał nowatorskie podejście do nauczania.

zad4

Przyroda

zad4 1

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 

zad6