Szanowni Rodzice!
W związku z pojawiającymi się pogłoskami związanymi z COVID-19 pragniemy poinformować, iż Sanepid w Łęczycy nie stwierdził zagrożenia dla dzieci w placówce ZPEWiR w Stemplewie i nie wydał żadnych zwiększonych zaleceń. Zapewniamy, iż monitorujemy sytuację i reagujemy zgodnie z przepisami prawa. Sanepid zalecił jedynie obserwację dzieci, co i my zalecamy Państwu na najbliższy weekend. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała podejmiemy kroki zgodnie z wytycznymi Sanepidu i organu prowadzącego.
Życzymy wszystkim zdrowia
Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie