W listopadzie 2020 r. po raz kolejny  w ZPEWiR w Stemplewie odbył się  SZKOLNY KONKURSU ŁADNEGO PISANIA, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej placówki. Zadanie konkursowe polegało na pięknym i bezbłędnym przepisaniu wiersza Tadeusza Różewicza „Oblicze ojczyzny”. Ocenie podlegały: charakter pisma, poprawność zapisu, rozmieszczenie tekstu na stronie, wygląd pracy i staranność wykonania oraz dodatkowe walory estetyczne. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: 
SOSW:
I miejsce – Wiktor W.
II miejsce – Wiktoria C.
III miejsce: Daria G.
MOS:
I miejsce – Roksana O.
II miejsce – Malwina S.
III miejsce – Oliwia T.
Ponadto jury wręczyło kilka wyróżnień.
Wszystkie nagrodzone prace były pięknie i bezbłędnie napisane oraz posiadały dodatkowe walory estetyczne. W dniu 22 grudnia 2020 r. laureaci w obecności dyrekcji placówki otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

FOTO