W dniu dzisiejszym tj. 17.12.2010 roku do zuchów i harcerzy z V Szczepu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie dotarł MIKOŁAJ z paczkami. Paczki zorganizowane przez Komendę Chorągwi Łódzkiej ZHP, a ufundowane przez Wojewodę Łódzkiego za pośrednictwem mikołajowych pomocników przekazała Kierowniczka Referatu Nieprzetartego Szlaku CHŁ ZHP phm. Anna Kaźmierczak.
DZIĘKUJEMY !!!
Zuchy i harcerze V Szczepu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie