Zapraszamy do odbioru ZAŚWIADCZEŃ po Egzaminie ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r. w sekretariacie ZPEWiR w Stemplewie od godz. 11.00 do godz. 14.30. W tym dniu można również dokonać zwrotu podręczniów