Stemplew 06.07.2020r.


INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Głównego księgowego
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Lidia Kunicka
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                               DYREKTOR ZPEWiR w Stemplewie
                                                                                                                           Andrzej Zielonka