koniec roku.png

ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  w ZPEWIR w Stemplewie

Na podstawie:

  • 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz
  • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493,  z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 891 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

  • 1. 1. Ze względu na liczebność Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych   i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w dniu 26 czerwca 2020r.

Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły przez wychowawców klas odbędzie się w ustalonych godzinach  w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W ZPEWIR W STEMPLEWIE

 

Godzina

Klasa

Miejsce

1

9.00-9.20

SP nr 1 w SOSW

III-IV-V-VI-VII-VIII L (wych. A. Radoszewska

WEJŚCIE DO PLACÓWKI SKRZYDŁO „D” OD STRONY PARKINGU

2

9.20-9.35

SP nr 1 w SOSW

I-II-III ZET (wych. K. Karzycka)

3

9.35-9.45

SP nr 1 w SOSW

III – IV ZET A (wych. M. Zielonka)

4

9.45-10.00

SP nr 1 w SOSW

IV-VI-VII ZET A (wych.G. Kałużna)

5

10.00-10.15

SP nr 1 w SOSW

V ZET (wych. K. Wyrzykowska)

6

10.15-10.30

SP nr 1 w SOSW

VI-VII-VIII ZET (wych. M. Kubiak)

7

10.30-10.45

SP nr 1 w SOSW

VII – VIII ZET A (wych. E. Krawczyk)

8

10.45-11.00

BS I Stopnia nr 1 w SOSW

II-III (wych. B. Zielonka)

9

11.00-11.15

SPP w SOSW

I-III (wych. J. Wawrzyniak)

10

11.15-11.30

SPP w SOSW

III (wych. Ag. Zielonka)

     

SALA GIMNASTYCZNA – WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ                   OD BRAMY OZDOBNEJ ,wejście boczne od klombu

11

9.00-9.30

SP nr 2 w MOS

II-III-IV (wych. M. Cebulska)

12

9.30-10.00

SP nr 2 w MOS

V (wych. J. Kośla)

13

10.00-10.30

SP nr 2 w MOS

VI – VII (wych. P. Łukasiewicz)

14

10.30-11.00

SP nr 2 w MOS

VIII (wych. E. Kolasa)

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel.63 2881106 lub 63 2881107

Odbiór pozostawionych rzeczy w internacie po odbiorze świadectwa po uzgodnieniu z wychowawcą grupy internackiej

UWAGA!!!
Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Dyrektor ZPEWIR  w Stemplewie

Andrzej Zielonka