KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW SOSW i MOS w ZPEWIR w STEMPLEWIE

 1. Organizacja konsultacji
 • Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII SOSW i MOS uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty, tj. z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
 • Konsultacje będą odbywać się w każdym tygodniu do zakończenia roku szkolnego w następujących dniach i salach:

Konsultacje dla SOSW

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

Termin

Język polski

A-34

p. Beata Boniecka-Wincenciak

Poniedziałek 10.55-11.40

Matematyka

D-14

p. Anna Radoszewska

Wtorek

10.55-11.40

Język angielski

   A-34

p. Dariusz Olczak

Czwartek

11.50-12.35

 

Konsultacje dla MOS

Przedmiot

Sala

Nauczyciel

 

Język polski

A-16

p. Katarzyna Błaszczyk-Kosiorek

Wtorek

8.55-9.40

Matematyka

A-26

p. Marzena Cebulska

Środa

8.55-9.40

Język angielski

A-13

p. Dariusz Olczak

Czwartek

12.45-13.30

 2. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla ucznia.

 3. Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pobytu ucznia w szkole.

 • Na konsultację może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń, nauczyciel nie może przyjść do szkoły jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.
 • Na konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i przyborów matematycznych. Uczeń nie może pożyczać przyborów od kolegi/koleżanki.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 • Czekając na wejście do klasy, uczeń zachowuje odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5 m.
 • W każdej klasie zapewniamy wymagane środki higieniczne dla ucznia i nauczyciela.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Uczeń może mieć przy sobie własną butelkę z wodą.
 • Szkoła nie zapewnia dowozów / odwozów na konsultacje.
 • W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z sekretariatem ZPEWiR pod nr. tel. 63 288 11 06 lub adresem e-mail sekretariat@zpewirstemplew.pl. Istnieje możliwość ustalenia dodatkowych spotkań z nauczycielami, jeśli uczeń zgłosi taką potrzebę.