Konkurs pn. „Święto drzewa” ogłoszony przez ZPEWiR Stemplew w ramach programu Edukacji Ekologicznej „Smog przegonimy, pszczółki uchronimy” rozstrzygnięty. Celem ogłoszonego konkursu było nadanie nazwy młodemu dębowi szypułkowemu. Nadesłano siedem propozycji imion, a w głosowaniu brało udział 30 osób. Na podstawie wyników głosowania stwierdzono, iż młody dąb szypułkowy będzie nosił imię „JULIAN”. Wszystkim biorącym udział w konkursie DZIĘKUJEMY, a zwycięzcy konkursu GRATULUJEMY.
ORGANIZATORKI.