W listopadzie 2019 r. po raz kolejny w ZPEWiR w Stemplewie odbył się SZKOLNY KONKURSU ŁADNEGO PISANIA, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej placówki. W związku z przyznaniem polskiej pisarce Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla zadanie konkursowe polegało na pięknym i bezbłędnym przepisaniu fragmenty jej powieści pt. „Dom dzienny, dom nocny”. Ocenie podlegały: charakter pisma, poprawność zapisu, rozmieszczenie tekstu na stronie, wygląd pracy i staranność wykonania oraz dodatkowe walory estetyczne. Trzyosobowa komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: SOSW: I miejsce – Alicja Cz. II miejsce – Paula G. i Katarzyna Sz. III miejsce: Wiktoria O. i Wiktor W. MOS: I miejsce – Łukasz N. II miejsce – Kornel K. III miejsce – Lena B. Ponadto jury wręczyło kilka wyróżnień. Wszystkie nagrodzone prace były pięknie i bezbłędnie napisane oraz posiadały dodatkowe walory estetyczne. W dniu 17 grudnia 2019 r. laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

FOTO