HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

„KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ” – NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

       

1.        

Planowanie zakupu książek:

1. Przeprowadzenie Szkolnych Wyborów Książek

2. Przeglądanie witryn internetowych wydawnictw.

3. Przeglądanie witryny Fundacji ABCXXI – Całą Polska czyta dzieciom.

4. Analizowanie portali internetowych poświęconym książkom dla dzieci i młodzieży.

5. Analizowanie recenzji książek zamieszczanych w „Bibliotece w Szkole”.

6. Opracowanie listy książek planowanych do zakupu.

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

czerwiec 2019 r.

czerwiec i wrzesień 2019 r.

czerwiec i wrzesień 2019 r.

czerwiec i wrzesień 2019 r.

czerwiec i wrzesień 2019 r.

wrzesień 2019 r.

2.        

Skonsultowanie listy książek z Samorządem Uczniowskim

Bibliotekarz

Opinia Samorządu Uczniowskiego wrzesień 2019 r.

3.        

Podjęcie współpracy z bibliotekami lokalnymi:

1. Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich

a) Wymiana informacji na temat posiadanych zbiorów,

b) Wymiana informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo,

c) Udział w konkursach i imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną,

d) Współorganizowanie konkursu z okazji Roku dla Niepodległej

e) Wycieczki edukacyjne do Biblioteki Publicznej: udział w zajęciach i lekcjach bibliotecznych,

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Wszyscy nauczyciele

Maj 2019 r.

na bieżąco

wg oferty Biblioteki

Październik – listopad

2019 r.

wg oferty Biblioteki

wg potrzeb

wg oferty biblioteki

Październik 2019 r.

4.        

Zakup książek.

Bibliotekarz

Październik 2019

5.        

Umieszczanie na stronie internetowe szkoły listy zakupionych książek oraz informacji o podjętych działaniach.

Bibliotekarz,

administrator strony

Przez cały czas trwania projektu

6.        

Promowanie zakupionych książek:

1. Wystawy nowości.

2. Prezentacja listy zakupionych książek na stronie www szkoły, na gazetce bibliotecznej.

3. „Warto przeczytać” - zamieszczanie w gazetce szkolnej recenzji nowości redagowanych przez uczniów.

Bibliotekarz

Bibliotekarz, administrator strony internetowej szkoły

Nauczyciele języka polskiego

Październik-listopad  2019 r.

Październik-listopad 2019 r.

Przez cały czas trwania projektu

7.        

Wydarzenia promujące czytelnictwo:

1. Narodowe Czytanie

2. Urodziny Tuwima

3. Dzień Głośnego Czytania.

4. Dzień Postaci z Bajek.

5. Święto Pluszowego Misia.

6. „Mikołajki- czas świątecznych przygotowań”.

7. „Zabierz książkę na ferie i święta”

8. Inscenizacje bajek.

Bibliotekarz, n-le

Bibliotekarz, n-le

Bibliotekarz, n-le

Bibliotekarz, n-le

Bibliotekarz, n-le

Bibliotekarz, wychowawcy klas

Bibliotekarz

Bibliotekarz

wrzesień 2019

wrzesień 2019 r.

październik 2019 r.

listopad 2019 r.

listopada 2019 r.

listopad – grudzień 2019 r.

grudzień 2019 r – styczeń 2020r.

listopad 2019 –s tyczeń 2020

8.        

Konkursy:

1. Konkurs literacki dla kl. IV-VI „Legendy komiksem pisane i malowane”

2. Konkurs dla kl. VII – VIII na najciekawszy lapbook.

3. Konkurs ładnego pisania

Bibliotekarz, n-le j. polskiego

listopad 2019 r.

listopad 2019 r.

listopad 2019 r.

grudzień 2019 r.

9.        

Projekt edukacyjny:

1. Zezia – bohaterka nam bliska kl. IV

2. „Literatura komiksem pisana i malowana”- kl. V

3.„Nakręcone książki” – wystawa własnych opinii dot. książek i ich odpowiedników filmowych – kl. VI

4. „Mój czas, moje hobby” - kl. VII

5. „Przeczytałem- polecam” - kl. VIII

Bibliotekarz, wychowawcy,

n-le j. polskiego

Listopad - grudzień 2019 r.

10.    

Zajęcia czytelnicze:.

1. Podróż z książką przez wieki lub „Od drzewa do książki”- Kamishibai – kl. IV

2. Po nitce do kłębka – samodzielnie korzystamy z katalogów bibliotecznych – kl. IV-VIII.

Bibliotekarz

Listopad - grudzień 2019 r.

11.    

Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

1. Artykuł na stronie internetowej szkoły.

2. Ewaluacja programu – badanie czytelnictwa.

3. Sporządzenie sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Bibliotekarz

Grudzień 2019 - Styczeń 2020

LISTA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK