1 października 2019 roku uczniowie naszej Placówki brali udział w VI Rajdzie Szlakiem Konnym. Rajd ten miał na celu zapewnienie i rozwinięcie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie idei turystyki i krajoznawstwa, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej i kultury osobistej, zapoznanie z trasą przebiegu Łódzkiego Szlaku Konnego, promowanie szlaku końskiego oraz portalu http://www.wsiodle.lodzkie.pl. Głównym jego celem była integracja środowiska szkolnego, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz wychowanków Branżowej Szkoły Zawodowej w Stemplewie. Uczniowie przebyli liczącą łącznie niespełna dziesięć kilometrów trasę Stemplew - Świnice Warckie – Stemplew. Trasa ta była oznakowana symbolami Szlaku Konnego, co ułatwiło szybkie dotarcie do celu. Nad bezpieczeństwem pieszych czuwała kadra nauczycieli i wykwalifikowanych instruktorów. Walorami turystycznymi wzdłuż wyznaczonej trasy była przede wszystkim otaczająca przyroda. W drodze do wyznaczonego celu uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią i życiem Św. Faustyny Kowalskiej, której dzieciństwo i wczesna młodość związana jest ze Świnicami. Nie zabrakło też chwili na zadumę i modlitwę przed Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej. Legenda głosi bowiem, że wypełnią się wszystkie nasze prośby złożone właśnie w tym miejscu. W drodze powrotnej do Placówki wychowankowie odbyli lekcję przyrody i biologii ucząc się odróżniać grzyby jadalne od trujących. Konny Szlak w dużej części prowadzi przez las, więc uczniowie nie mogli oprzeć się pokusie zbierania grzybów. Wymiary kapeluszy niektórych ze znalezionych okazów posiadały nawet kilkanaście centymetrów. Po powrocie do Placówki wszyscy udali się na posiłek i ciepłą herbatę do stołówki szkolnej. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w rajdzie i zapewnili, że w przyszłości chętnie będą uczestniczyć w podobnych pieszych wyprawach. Nastroje dopisywały uczestnikom również z uwagi na sprzyjającą aurę i słoneczną pogodę. Pozdrawiamy wszystkich uczestników i do zobaczenia za rok !!!

FOTO