Słowo od Dyrektora: Po wakacyjnej przerwie serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam, a najcieplej najmłodszych i nowych uczniów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły. Witam Was i życzę, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie. Uczniowie, już za moment usłyszycie pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Wracając do szkolnych ławek, będziecie wspominali minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. Na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące Was tematy to także forma nauki. Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka w nieznane. Drodzy uczniowie przed wami rok wytężonej pracy wielu zadań i obowiązków, ale i z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od waszych postaw, motywacji do pracy, waszego podejścia do obowiązku jakim jest szkoła. To Wy pracujecie na to jak będzie wyglądała Wasza przyszłość ta najbliższa, ale i ta dalsza. Musicie mieć taką świadomość, że już teraz pracujecie na to jak będzie wyglądało Wasze życie za kilka lat. My nauczyciele staramy się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę. Chciałabym, aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i w zachowaniu, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej placówki w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie w domu, na boisku, na wycieczce, czy na zabawie i obowiązują Was zawsze takie same zasady zachowania. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie, „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej. Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu. Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzymy wam pociechy i dumy z waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę - placówkę. Kochani! Rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

ZDJĘCIA