6 czerwca 2019r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbyły się zajęcia otwarte – warsztaty rękodzielnicze pod hasłem „Pirografia – nieskomplikowana sztuka dla każdego” dla młodzieży z dwóch placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy. Zajęcia poprowadziły Anna Stasiak i Małgorzata Ławniczak z Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Celem zajęć było m.in. rozwijanie ekspresji twórczej, precyzji i spostrzegawczości, a także rozbudzanie zainteresowań technicznych i integracja pomiędzy uczniami placówek. Pirografia to metoda wypalania dowolnych wzorów w drewnie za pomocą rozgrzanego rylca wypalarki. Nie jest techniką trudną, a efekty pracy przynoszą satysfakcję nawet osobom nie posiadającym zdolności manualnych. Zajęcia, pomimo, że wymagają czasu i precyzji, bardzo spodobały się wszystkim uczestnikom. Powstały piękne prace, które aktualnie prezentowane są na wystawie w siedzibie biblioteki.

ZDJĘCIA