W pewnym sensie inspiracja do zorganizowania Dnia Dziecka wyszła od młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie. Jesienią ubiegłego roku, niektórzy z gimnazjalistów zaczęli dopytywać o możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania. Postanowiliśmy rozpocząć przygotowania, a pod koniec roku pojechałem do Włocławka, aby umówić termin z ks. Biskupem Stanisławem Gębickim. Jedyny możliwy termin w jakim mógł przyjechać Ks. Biskup do Chwalborzyc to właśnie czwarty czerwca. W rozmowie z panem dyrektorem Andrzejem Zielonką doszliśmy do wniosk , że skoro jest to początek czerwca, to dzień bierzmowania dla naszej młodzieży, połączymy z dniem Dziecka dla wszystkich wychowanków ZPEWiR a ponieważ wszyscy już będą na uroczystej Mszy św. z ks. Biskupem, oczywistym wydał się fakt, że całość należy zorganizować w Chwalborzycach. Poprosiliśmy więc o współpracę OSP w Chwalborzycach. Pan prezes Henryk Orzechowski wyraził chęć współpracy, zaoferował do wykorzystania remizę i teren wokół, a także zaproponował uporządkowanie terenu starego boiska gminnego. Wtedy zrodził się pomysł aby projekt jeszcze rozszerzyć. Zaproponowaliśmy pani wójt Sylwii Prażmowskiej i Panu Andrzejowi Karkowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Świnicach Warckich, wspólne przedsięwzięcie. Propozycja została przyjęta, a obie instytucje z zaangażowaniem włączyły się w przygotowania. Z czasem grono organizatorów poszerzyło się o GOK w Świnicach Warckich, Stowarzyszenia: „Mamy Wielkie Serca”, „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej” i „ Z ikrą”. Poprosiliśmy także o patronat honorowy ordynariusza diecezji włocławskiej J.E.Ks.Bp.dr Wiesława Alojzego Meringa, starostę powiatu łęczyckiego pana Janusza Mielczarka, okoliczne zakłady pracy: K-FLEX, Glaspo, PHU Baras i Gościniec Zacisze. W przygotowania licznie włączyli się parafianie z Chwalborzyc. Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób w dniu 4 czerwca 2019 roku, mogliśmy z radością inaugurować „ I Integracyjny Dzień Dziecka Gminy Świnice Warckie”. Pierwsza część przeznaczona była przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ZPEWiR ze Stemplewa. O godzinie 11.00 rozpoczęliśmy Mszę św. w intencji dzieci naszej gminy pod przewodnictwem ks. Bp. Stanisława Gębickiego. W imieniu młodzieży i zebranych pan dyrektor Andrzej Zielonka powitał ks. Biskupa, a pani wicedyrektor Dominika Jankowska, w zastępstwie rodziców, poprosiła o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. W czasie uroczystej Eucharystii ks. Biskup Stanisław udzielił 26 naszym wychowankom z MOS i SOSW, sakramentu. Była to wyjątkowo podniosła i wzruszająca chwila w życiu tych młodych ludzi i zgromadzonych w świątyni wiernych. W otoczeniu krewnych, duchownych z parafii naszej gminy, wychowawców i nauczycieli (którzy, w wielu przypadkach podchodzili z wychowankami do sakramentu jako świadkowie bierzmowania), młodzież często z niełatwym bagażem doświadczeń, otrzymała sakrament Ducha św., który będzie ich umacniał i wspierał w dobrych wyborach. Po Mszy św. wraz z ks. Biskupem, zaproszonymi Gośćmi, wszyscy udali się na teren przed remizą, gdzie czekały już nas dzieci i młodzież ze szkoły w Świnicach Warckich i pozostali uczestnicy Dnia Dziecka. Organizatorzy dokonali uroczystego otwarcia I Integracyjnego Dnia Dziecka, a dzieci ze SP w Świnicach zaprezentowały się wszystkim z przygotowanym programem artystycznym. Następnie dzieci i młodzież została podzielona na trzy kategorie wiekowe. Jedna grupa została zaproszona na obiad, dla każdego była przygotowana pyszna grochówka. Druga na zajęcia rekreacyjno-sportowe, a trzecia z grup została skierowana na warsztaty edukacyjno-artystyczne. W miedzyczasie dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni, zabawy na trampolinach, kulach wodnych, czy z krótkiej przejażdżki na koniu. Częstowane były watą cukrową, popcornem, świeżo wyciskanym sokiem, wędzoną przekąską rybną, miejscowymi wypiekami. Na każdym stanowisku, po wykonaniu zadań, rozdawano nagrody i słodycze, a za zaliczenie wszystkich stref działania nagrodą były lody, które w ten upalny dzień smakowały wyjątkowo. Wspólna zabawa i tańce, a także kiełbaska z grilla były dopełnieniem tego wyjątkowego popołudnia. Wszystkie strefy działania, warsztaty i cała animacja zostały przygotowane przez nauczycieli i wychowawców ZPEWiR ze Stemplewa. Należy podkreślić ogrom pracy jaki został włożony w przygotowanie i prowadzenie zajęć. Ogromne zaangażowanie i profesjonalizm wszystkich pedagogów, aby ten dzień był radością dla wszystkich dzieci i tych zdrowych i tych z niepełnosprawnościami, bo najważniejszy jest „Uśmiech Dziecka”. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że I Integracyjny Dzień Dziecka Gminy Świnice Warckie nie był ostatnim.

Ks. Wojciech Flasiński

ZDJĘCIA 1

ZDJĘCIA 2