W dniu 27 listopada w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się jak co roku Turniej Wiedzy i Umiejętności „Rambit”. Uczestnicy Turnieju w tym dniu rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych oraz w konkurencjach umysłowych. Turniej podzielony został na kilka rund. W każdej rundzie zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach sportowych oraz w dwóch konkurencjach wiedzowych. Organizatorzy zadbali aby konkurencje budziły wśród młodzieży zaciekawienie i zainteresowanie zaproponowaną tematyką Turnieju. Różnorodność zaproponowanych metod i form pracy z młodzieżą sprzyjały miłej atmosferze i chęci rywalizacji międzygrupowej. Wszystkie grupy wykazały się wysoką sprawnością fizyczną oraz dużym poziomem wiedzy ogólnej. Powołana komisja sędziowska zadbała o prawidłową i rzetelną punktację. Na koniec podsumowano wyniki z podjętej rywalizacji. Okazało się, że różnice w punktacji między poszczególnymi miejscami były bardzo małe. Uczestnicy Rambitu otrzymali dyplomy i nagrody. Dla wszystkich zorganizowano również słodki poczęstunek. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

ZDJĘCIA