W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych oraz Święto Zmarłych, członkowie Szkolnego Klubu Rowerowego w Stemplewie współpracując z V Szczepem Drużyn Nieprzetartego Szlaku działającego w ZPEWiR w Stemplewie, kultywując pamięć patronki Hufca ZHP Uniejów – Marii Konopnickiej, odwiedzili miejsce związane z życiem i twórczością poetki. Miejscem tym jest Gusin, gdzie w latach 1872-1876 żyła i tworzyła Maria Konopnicka, a od roku 2007 znajduje się tam Tablica Pamiątkowa poświęcona szczególnie znanej w naszym regionie pisarce. W dniu 30 października 2018r. w piękne jesienne popołudnie reprezentanci Klubu na co dzień wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie udali się do pobliskiej miejscowości w celu uporządkowania terenu wokół tablicy. Wcześniej zatrzymaliśmy się przy kościele parafialnym w Świnicach Warckich, gdzie przedstawiliśmy w krótkiej formie historię tego miejsca. Jadąc przez las podziwialiśmy piękny jesienny krajobraz, gdyż tablica pamiątkowa znajduje się na skraju obszaru chronionego krajobrazu pradoliny warszawsko – berlińskiej. Na miejscu chłopcy z zaangażowaniem wykonali niezbędne prace porządkowe. Niestety pogoda nagle załamała się i wszystkie prace musieliśmy wykonać w deszczu. Nie przeszkodziło nam to jednak w osiągnięciu zamierzonego celu. Na zakończenie zapaliliśmy znicz, który otrzymaliśmy od harcerzy. Wycieczka ta była okazją do przybliżenia biografii i twórczości poetki oraz poznania najbliższych okolic.

ZDJĘCIA