W dniach 15–18.10.2018r, grupa uczniów naszego ośrodka wzięła udział w zadaniu pt: „Region Równych Szans 2018” organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Zajęcia sfinansowane zostały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa  Łódzkiego.

Uczestnicy brali udziału w bardzo ciekawych warsztatach oraz zajęciach realizowanych w ramach projektu.  Były to między innymi warsztaty artystyczne, muzyczno- rytmiczne, dziennikarskie, przyrodnicze i terenowe oraz gry i zabawy integracyjne.

Na artystycznych młodzież mogła wykazać się kreatywnością, sprawnością manualną, umiejętnościami malarskimi oraz przedstawić własne pomysły na prace plastyczne. Podczas muzyczno- rytmicznych uczniowie mieli możliwość poznania nieznanych instrumentów i wypróbowania ich. Wspólne muzykowanie sprawiało im bardzo dużo radości. W trakcie warsztatów dziennikarskich uczestnicy wymyślali własnych bohaterów i tworzyli komiksy z ich udziałem. W czasie przyrodniczych i terenowych uczniowie poznawali piękno otaczającego ich krajobrazu. Natomiast warsztaty z gier i zabaw integracyjnych dały młodzieży możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego i nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników. 

 

Najważniejszym punktem programu była wycieczka po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, podczas której młodzież mogła zabawić się w archeologów i odnaleźć skamieniałości powstałe miliony lat temu.

Na zakończenie pobytu odbyła się wystawa prac wszystkich uczestników oraz wręczenie nagród i dyplomów.

W zadaniu uczestniczyła po raz pierwszy gromada zuchowa „Krasnoludki”. Dzieci zachwycone były wyjazdem i warsztatami. Chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych zadaniach i aktywnościach.

Dziękujemy bardzo za super spędzony czas i czekamy z niecierpliwością na kolejne wyjazdy.

ZDJĘCIA