Samorząd Uczniowski Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz z opiekunami ogłosił konkurs, który zaowocował ciekawymi pracami laureatów. Prace zgłoszone do dnia 27 września, zakwalifikowano, oceniono i nagrodzono wybrane. Niełatwo było wskazać te najlepsze. Uczestnicy wykazali się kreatywnością, pomysłowością i pracowitością. Najwyższe miejsce na podium zajęły dziewczyny z grupy I MOS: Paulina, Aleksandra i dwie Wiktorie Hasła i poziom wykonanych plakatów niezwykle zaskoczył jury. Przytoczymy kilka z nich: „ Nauka, to najlepszy adwokat, który zadecyduje o Twojej dalszej przyszłości”, „Zaangażuj mnie, to się nauczę”, „Nauczanie, to jest fajne, mam to szczęście bycia lepszą”, i tradycyjne „Nauka, to potęgi klucz”! Samorząd dziękuje za udział w konkursie. My opiekunowie zachęcamy do dalszej pracy, bardzo miło kiedy możemy podziwiać efekty waszego zaangażowania. Wasze działania są dla nas niezwykle cenne!