Kapituła Dziecięco Młodzieżowa działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi po raz 31. przyznała niezwykle zaszczytne wyróżnienie, jakim jest Medal Serce Dziecku. W tym roku uhonorowany medalem został Pan Wojciech Zdziarski, Starosta Powiatu Łęczyckiego. Medal Serce Dziecku to wyróżnienie szczególne, gdyż przyznawane przez dzieci osobom, instytucjom i organizacjom pracującym na rzecz dzieci w województwie łódzkim. Uroczystość wręczenia Medali odbywa się corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w miejscu szczególnym, bo pod pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. Przemysłowej, na terenie dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci. W tym roku Kapituła, laureaci i zaproszeni goście spotkali się 30 maja. Coroczne spotkanie jest hołdem dla pomordowanych dzieci, a jednocześnie wspaniałą okazją do uhonorowania ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, sercem, poświęconym czasem wspierają różnorodne działania na rzecz najmłodszych. Wniosek o nadanie medalu Panu Staroście złożyły dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Pan Wojciech Zdziarski stemplewską placówkę i jej podopiecznych otacza opieką i obdarza życzliwością już od ponad 15 lat. Przyczynia się do jej rozwoju, rozbudowy bazy, poszerzenia oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Za przyczyną Pana Starosty powstał w 2016 r. w Stemplewie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, gdzie swoje miejsce i pomoc znajduje młodzież, która pogubiła się w codziennym funkcjonowaniu, zaniedbała obowiązki szkolne, stwarza problemy wychowawcze. Pan Wojciech Zdziarski swoją otwartą i serdeczną postawą pokazuje, że każde dziecko, nawet słabe, nie zawsze sprawne, a także to, które uchodzi za trudne, zasługuje na właściwą opiekę, pomoc ze strony dorosłych, zrozumienie i troskę. Ponadto Pan Starosta od lat wspiera działalność harcerską, za co został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP, a w 2017 - „Laską Skautową” - najwyższym wyróżnieniem ZHP. Pan Wojciech Zdziarski jest prawdziwym przyjacielem dzieci, a jego postawa może być przykładem dla innych samorządowców i działaczy społecznych. Gratulujemy odznaczenia tak zaszczytnym wyróżnieniem, jakim jest Medal Serce Dziecku.

ZOBACZ ZDJĘCIA