W dniu 30 maja 2018 r godz. 12.00 w parku im. Szarych Szeregów pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Łódzkiego Kuratora Oświaty „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół województwa łódzkiego” w roku szkolnym 2017/2018. Jednym z laureatów jest Grzegorz Kwaśniak uczeń II oddziału zawodowego w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. W tej uroczystej chwili towarzyszyli Grzegorzowi dyrekcja Zespołu, delegacja nauczycieli i pracowników, a także koledzy i koleżanki z placówki w Stemplewie. Jesteśmy niezwykle dumni z tak dużego sukcesu naszego wychowanka. Jak zakładały warunki konkursu uczestnikami mogli być uczniowie wszystkich typów i rodzajów szkół z województwa łódzkiego. Z wielu zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w tym roku wyłoniła 2 laureatów, oraz przyznała 3 wyróżnienia. Osoby nagrodzone to takie, które przede wszystkim swoim zachowaniem, działalnością, postawami promują pozytywne wzorce, propagują postawy godne młodego Polaka, działają w obszarze wolontariatu, współpracują z organizacjami i stowarzyszeniami. Grzegorz jest sumiennym uczniem, systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych i praktykach, dokłada wielu starań, aby nauczyć się zawodu i zdobyć kwalifikacje do pracy na miarę swoich możliwości. Bierze udział w zajęciach dodatkowych realizowanych w placówce w ramach projektów unijnych RPO. Na co dzień w placówce pomaga w pracach porządkowych w obejściu, w pracach murarskich i remontowych.

W strukturach Samorządu Uczniowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie Grzegorz pełni funkcję sekretarza. Na co dzień wspiera dyżury samorządu na korytarzach szkolnych, uczestniczy w życiu szkoły i internatu – współorganizuje dyskoteki, wieczorki karaoke. Jest troskliwym kolegą, zawsze dbającym o dobro innych. Reaguje na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania, staje w obronie słabszych, sam prezentuje właściwą postawę. Pracował jako wolontariusz, m.in. podczas kilkudniowych imprez organizowanych przez placówkę, tj. Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP, Jesienny Zlot Osób Niepełnosprawnych w Stemplewie obejmujący Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT, Nie Panikuj RATUJ oraz Dni Jabłka i Sadów – wspierał prace porządkowe, przygotowanie i organizację posiłków, opiekę nad uczestnikami, organizację warsztatów i występów, przygotowanie sceny, itp. Uczestniczył także jako wolontariusz w imprezach integracyjnych, tj. Wielka Wigilia Integracyjna, imprezach sportowych - Koń Nasz Przyjaciel, Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych, Rajd Szlakiem Konnym, organizowanych w Stemplewie. Zawsze chętnie włącza się w akcje charytatywne organizowane w placówce: zbiórka plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zbiórki „Góra grosza” i „Gorączka Złota”, zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Ponadto Grzegorz reprezentuje placówkę poprzez udział w licznych konkursach, występach, przeglądach artystycznych, uroczystościach organizowanych w szkole i poza nią. Grzegorz niejednokrotnie brał udział w szkolnych inscenizacjach, apelach. Grzegorz to chłopiec o wielkim sercu. Jest aktywny, zaangażowany, ofiaruje innym swój czas i energię. Często bezinteresownie podejmuje działania na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, dostrzega potrzeby innych. Na co dzień pogodny, uśmiechnięty. Zawsze można na niego liczyć. Swoją postawą, a także wpływem na innych, propaguje właściwe wzorce zachowania, działa na rzecz integracji osób sprawnych i niepełnosprawnych, a także integracji dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zachęca innych do włączania się w akcje charytatywne, pracę na rzecz placówki, pomoc koleżeńską. Za swoją działalność na rzecz innych oraz lokalnego środowiska Grzegorz został uhonorowany tytułem Młodzieżowego Wolontariusza Roku 2017 Gminy Świnice Warckie. Jest to uczeń, którego społeczna działalność i zaangażowanie mają duży wpływ na życie szkoły i najbliższego środowiska. Bezinteresowna pomoc, ciepłe i otwarte serca, zapał do działania to tylko niektóre z cech tego młodego człowieka. Jesteśmy dumni z jego osiągnięć, a przede wszystkim z postawy, jaką prezentuje. Cieszymy się, że postawa i działania naszego wychowanka zostały dostrzeżone i uhonorowane tak dużym wyróżnieniem, jakim jest Nagroda Specjalna Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej. Jest to dla nas nie tylko powód do dumy, ale także znak, że oddziaływania pedagogiczne podejmowane w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie przynoszą tak piękne rezultaty! Jeszcze raz gratulujemy Grzegorzowi życząc mu dalszych sukcesów, optymizmu i niesłabnącego zapału do niesienia pomocy innym.

ZOBACZ ZDJĘCIA