ROK SZKOLNY 2018/2019

LP

ZADANIE

TERMIN

REALIZATOR

1.

Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe "Biegniemy dla Niepodległej"

Wrzesień 2018

Nauczyciele wychowania fizycznego: H. Matusiak, M. Piszczałkowski, M. Gawron, B. Maciejewska

2.

Wycieczki historyczne:

Wrzesień 2018

 

- Chełmno - niemiecki Obóz Zagłady

Dla uczniów SOSW 

 

B. Maciejewska, nauczyciele sprawujący opiekę

- Oświęcim - Muzeum Auschwitz - Birkenau

dla pracowników ZPEWIR

dla uczniów MOS

 

P. Łukasiewicz, nauczyciele sprawujący opiekę

- Kutno - Muzeum Bitwy nad Bzurą

Dla uczniów MOS

 

P. Łukasiewicz, nauczyciele sprawujący opiekę

3.

40. rocznica wyboru Jana Pawła II - patriotyzm Papieża

Październik

2018

B. Maciejewska, Koło Biblijne

4.

Nawiedzenie Grobu Poległych Żołnierzy na cmentarzu w Wieleninie.

Październik

2018

B. Maciejewska, Koło Biblijne

5.  

Uroczystość obchodów Jubileuszu Niepodległości Polski w placówce:

- przystąpienie do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu państwowego przez społeczność szkolną

- występ artystyczny "Jeszcze Polska nie zginęła"

- quiz "Znasz Ty Historię Ojczystą?"

- podsumowanie dotychczasowych przedsięwzięć "Roku dla Niepodległej"

Listopad 2018

B. Maciejewska,

P. Łukasiewicz,

nauczyciele współdziałający

6.

Włączenie się w uroczystości obchodów Jubileuszu Niepodległości w środowisku lokalnym - Parafia Wielenin i Chwalborzyce

Listopad 2018

B. Maciejewska,P. Łukasiewicz, nauczyciele współdziałający

7.

Rajdy Niepodległości:

   

- rajd rowerowy - odkrywamy historię

Wrzesień

2018

M. Bryła, Szkolne Koło Rowerowe

- wycieczka rowerowa do miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy.

Maj

2019

J. Kośla, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze "Lokomotywa"

8.

Rekolekcje Wielkopostne -- "Nasza historia" - poznawanie dziejów ojczystych na tle historii Kościoła -  forma warsztatowa

Kwiecień

2019

B. Maciejewska, Koło Biblijne, nauczyciele współdziałający

9.

Wycieczka do Uniejowa na "Plac Dębów Katyńskich" w rocznicę wydarzeń.

Kwiecień

2019

M. Cebulska, Klub Naszej Ziemi "Gejzer"

10.

Obchody ważnych rocznic związanych z dziejami Polski:

Okolicznościowe wystawy, popularyzacja na gazetkach ściennych w szkole i internacie oraz inne formy

Cały rok

B. Maciejewska,P. Łukasiewicz, Samorząd Uczniowski, nauczyciele współdziałający

11.

Popularyzacja filmów historycznych. Poznawanie twórców literatury patriotycznej i ich dzieł.

Cały rok

D. Hync - bibliotekarz

12.

W trosce o środowisko - działania praktyczne propagujące ograniczenie powstawania odpadów, segregacja śmieci, recykling, ochrona przyrody.

Cały rok

J. Chmielecka, Moja wymarzona pracownia - EKOklasa

13.

Imprezy harcerskie z motywami patriotycznymi:

- Rajd Granica - Szklarska Poręba: Szlakiem Patriotycznym.

-Start Harcerski - bieg patrolowy z elementami wiedzy o Polsce.

- Spotkanie Mikołajkowe w Łodzi - warsztaty na temat historii harcerstwa

- Festiwal Piosenki Harcerskiej

- 32 Ogólnopolski Zlot Drużyn "Nieprzetartego Szlaku" ZHP

Cały rok

B. Zielonka, instruktorzy V szczepu DH "NS"