Lp.

Incjatywa

 

Termin

 

Realizator /odpowiedzialny

1.

Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznych

09.11.2017

09.11.2018

P. Łukasiewicz

B. Maciejewska

2.

Wystawa okolicznościowa o tematyce niepodległościowej:

- „Polska moja Ojczyzna”

- „A to Polska właśnie”

11.2017

11.2018

Nauczyciel plastyki, wychowawcy w internacie, Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań”

3.

Konkursy plastyczne związane z symbolami narodowymi i o tematyce niepodległościowej:

- „Barwy Narodowej”

- „Orzeł Biały nasza duma”

- „Polska Niepodległa”

11.2017

12.2017

03.2018

M. Gawron, wychowawcy oddziałów

B. Maciejewska, P. Łukasiewicz

Klub 4H

4.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

- wystawa „Wyklęci z pamięci – Bohaterowie Niezłomni, Nieśmiertelni”

- projekcja filmu „Inka 1946”

01.03.2018

02.03.2018

B. Maciejewska

P. Łukasiewicz

5.

Bieg Niepodległościowy

11.2017

04.2018

Nauczyciele wychowania fizycznego

6.

Wycieczka do Uniejowa na „Plac Dębów Katyńskich”

04. 2018

Klub Naszej Ziemi „Gejzer”

7.

Konkurs recytatorski – „Wiersze o Polsce”

05.2018

D. Rygielska

P. Łukasiewicz

8.

Rajd rowerowy – Rajd Niepodległości

05.2018

Klub rowerowy

M. Bryła

A. Gabrysiak

9.

Spotkanie z żywą historią  podczas Ogólnopolskiego Zlotu DH „NS”– pokazy grup rekonstrukcji historycznej

05.2018

Instruktorzy V szczepu DH „NS”

10.

Spotkanie z historią – wycieczka do Miejsca Pamięci Narodowej w Czekaju

06.2018

SKKT „Lokomotywa”

11.

Apel z okazji Odzyskania Niepodległości

09.11.2018

P. Łukasiewicz

12.

Prezentacja multimedialna pn. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości

12.2018

B. Maciejewska

P. Łukasiewicz

13.

Opieka nad grobami poległych żołnierzy w Wieleninie

Cały rok

Koło biblijne

14

Opieka nad tablicą pamiątkową poświęconą Patronce Hufca ZHP M. Konopnickiej w Gusinie

Cały rok

DH „NS” „Wszędołazy”

S. Wojtczak

15.

Godziny wychowawcze i lekcje historii poświęcone tematyce Odzyskania Niepodległości

Cały rok

Nauczyciele historii/wychowawcy oddziałów/wychowawcy w internacie

16.

Udział w Gminnych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości w Świnicach Warckich

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy